autoresponder: Duže vremena niste dostupni, jer ste npr. na ljetovanju ili jednostavno želite Vašim prijateljima ili poslovnim partnerima potvrditi da ste zaprimili njihov e-mail? Netdomenin autoresponder će sve to perfektno obaviti za Vas - automatski - bez da Vi morate bilo što učiniti. Za svaku Vašu e-mail adresu imate mogućnost formulirati obavijest dugu čak do 1000 slova.     

CGI: (“Common Gateway Interface”); spoj na serverima koji Vam omogućuje korištenje CGI-skriptova. CGI-skripti su programi koji proširuju funkcije naših servera (n.pr. brojač posjetioca, itd.). CGI-skripti se spremaju u CGI-bin. CGI-bin je dakle arhiva za CGI-skripte.

domena: ime, koje poduzeća, organizacije ili privatne osobe koriste za identifikaciju na internetu. Domena se uglavnom sastoji od 3 dijela:
1. www = kratica za engl. riječi “world wide web”
2. ime domene
3. vršna domena (ili TLD, kratica za englesku riječ “top level domain”), kao npr. “.hr”;
krrvršna domena uglavnom označava državnu, a u ostalom tematsku pripadnost određene krrdomene (n.pr.: hr = Hrvatska; it = Italija; at = Austrija; org = organizacija)
primjer izgleda kompletne domene: www.vaše-ime.hr;
uz glavne domene postoje i
subdomene; one hijerarhijski stoje ispod glavne domene i uglavnom se koriste za dodatno i posebno označavanje posebnih područja domene,
primjer izgleda subdomene: www.subdomena.ime-domene.hr.

e-mail: kratica za engl. riječi “electronic mail” = elektronska pošta

e-mail-adresa: kako biste u potpunosti koristili elektronsku poštu, dakle e-mail, morate imati adresu na koju se Vama može slati elektronska pošta. Kao što Vaša kućna poštanska kutijica mora biti označena Vašim imenom, tako i na internetu morate imati adresu za Vašu poštu; e-mail adresa se u glavnom sastoji od tri dijela:
1. naziv adrese (n.pr. Vaše ime)
2. poseban znak “@”, koji označava englesku riječ “at” = “kod”, t.z. da će se Vaša elektronska krradresa naći kod navedene domene
3. ime domene (n.pr. ime-vaše-domene.com)
primjer izgleda kompletne e-mail-adrese: ivana@matijevic.com                                                  

e-mail-alias-adresa: uz svaku email-adresu možete koristiti dodatne nazive po Vašoj želji za istu adresu; primjer: Vaša regularna e-mail-adresa je “marko.kraljevic@adria-tours.hr”, a Vaša e-mail-alias-adresa je “marko@adria-tours.hr”; ako se putem Vaših konfiguracijskih stranica odlučite za e-mail-alias-adresu mi ćemo automatski svu poštu, koja stigne na e-mail-alias-adresu, poslati na Vašu regularnu adresu.

FTP: kratica za engl. riječi “File Transfer Protocol” što bi na hrvatskom značilo: protokol za prijenos podataka. Pokraj protokola, koji bazira na TCP/IP-u, FTP ujedno i označava internet-uslugu, koja je realizirana s protokolom. Protokol omogućuje putem interneta prijenos podataka među različitim kompjuterima odnosno serverima.

GB: kratica za engl. riječ “gigabyte”; označava mjernu jedinicu; 1 GB = 1000 megabyte (MB); 1 MB = 1000 kilobyte (kb); 1 kb = 1000 byte; 1 byte = 8 bit

IP-adresa: broj, koji služi jasnoj identifikaciji određenog korisnika, ili bolje rečeno određenog računala na internetu (primjer: 192.168.114.194)

mailing-lista: lista ili popis svih e-mail-adresa, kojima Vi možete poslati jednu e-mail-poruku u isto vrijeme; primjer: imate 5 prijatelja, kojima želite poslati poruke identičnog sadržaja; kako poruku ne biste morali pisati i posebno slati svakom prijatelju, jednostavno napišete poruku samo jednom i pošaljete je na određenu mailing-listu; na taj način ste efektivno napisali samo jednu poruku, ali je ona poslana ujedno na više primatelja

MB: kratica za engl. riječ “megabyte”, označava mjernu jedinicu; 1 MB = 1000 kilobyte (kb); 1 kb = 1000 byte; 1 byte = 8 bit

MySQL: SQL je kratica za engl. riječ “Structured Query Language”; 70-ih godina od poduzeća IBM razvijeni neproceduralni programerski jezik za ispitivanje relacionalne baze podataka DB2; MySQL je sistem za upravljanje relacionalnom bazom podataka koji je razvijen od poduzeća T.c.X. DataKonsult u Švedskoj. MySQL podržava korisnike s visokokapacitarnom više-korisničkom SQL bazom podataka, koja je brza, izdržljiva i jednostavna pri korištenju.         

PHP 4: u međuvremenu kratica za engl. riječi “Hypertext Preprocessor”, najprije kratica za “Personal Homepage Tools” ili “Professional Homepage” (postoje različite teorije); serverski programerski jezik, koji je ugrađen u html-code, t.z. da korisnik, koji zatraži informacije (putem browsera, kao n.pr. Netscape ili Internet Explorer) nikad ne vidi script-code, nego samo određenu htrml-stranicu; korijeni PHP-a leže kod Rasmusa Lerdorfa, koji je 1995. god. izdao nekoliko proširenja i nadopuna za izgradnju web-siteova pod imenom “Personal Homepage Tools”

preusmjeravanje domene ili e-maila: putem Vaših korisničkih stranica imate mogućnost preusmjeriti Vaše domene i e-mailove; primjer (preusmjeravanje e-mail-adresa): imate 5 različitih e-mail-adresa i želite da sva pošta, koja stigne na prve 4 adrese, bude preusmjerena na Vašu 5 e-mail-adresu; primjer (preusmjeravanje domena): imate jednu domenu za koju ste već i izgradili internet-stranice, dodatno ste registrirali još 3 domene za koje još ne želite izgrađivati internet-stranice, ali ipak želite da sve 3 dodatne domene budu povezane s prvom domenom za koju ste već izgradili web-site

promet podataka: svatko tko koristi ili posjećuje Vaše internet-stranice, prouzrokuje promet između naših servera na kojima su smještene Vaše internet-stranice, i svoga kompjutera; isto tako i Vi prouzrokujete promet, kada npr. sa Vaših konfiguracijskih stranica šaljete e-mail-poruke; dakle uvijek kada se izmjenjuju digitalne informacije putem interneta, nastaje promet podataka  

Protokol: označava skupinu pravila za formate i vrste prijenosa podataka među različitim računalnim sistemima. Protokol bazira na TCP/IP-u.

SSI: kratica za engl. riječi “Server-Side-Includes” = “uključeno sa strane servera”; mogućnost da se pri prijenosu jednog web-sitea uključe dinamički sadržaji; na taj način server npr. može ugraditi aktualno vrijeme, datum izmjene podataka na stranici ili isto određeni CGI-program na Vašem web-siteu

SSL: kratica za engl. riječi “secure socket layer”; tehnika ili bolje rečeno protokol razvijen od Netscapea i poduzeća RSA Data Security, putem koga se omogućuje šifrirani promet podataka, autentificiranje servera na osnovu certifikata i osiguravanje integriteta izmijenjenih podataka između servera i korisnika; SSL se koristi “Public-Key-sistemom”, putem koga javnim ključem kodirani podatci mogu biti dešifrirani samo pomoću određenog privatnog ključa

subdomena: uz glavne domene postoje i subdomene; one hijerarhijski stoje ispod glavne domene i uglavnom se koriste za dodatno i posebno označavanje posebnih područja domene,
primjer izgleda subdomene: www.subdomena.ime-domene.hr

TCP/IP: kratica za engl. riječi “Transmission Control Protocol over Internet Protocol”. Internet Protocol služi fragmentiranju i adresiranju podataka i prenosi iste od pošiljatelja primatelju, ali ih ne osigurava. Transmission Control Protocol (TCP) sortira podatke na strani primatelja u pravi redoslijed i potvrđuje prijem podataka. TCP ujedno i korigira greške pri prijenosu podataka.

webmail: program kojim Vi s Vaših korisničkih stranica možete koristiti sve usluge e-maila (primjer: primanje i slanje e-mail-poruka, uređivanje mailing-lista, arhiviranje e-mail-poruka, itd.)

web-site: skupina svih stranica pod jednom domenom; primjer: sve stranice koje možete naći pod domenom “www.netdomena.hr”, t.z. da Netdomenin web-site nije ništa drugo, nego skupina svih naših stranica počevši od naše stranice pod nazivom “Početna” do naše stranice pod nazivom “Ulaz za korisnike”