Naziv usluge

Provizija za preporuku

NetStart

75 kn

NetBusiness

100 kn

NetPremium

150 kn

Postanite Netdomenin partner i zaradite!
Netissimo je Netdomenina revolucionarna partnerska kampanja, kojom Netdomena želi nagraditi svakog svog korisnika* koji preporuči nas i naše usluge.

Preporučite nas jednom od Vaših prijatelja i poznanika!
Zaraditi s Netdomenom je jednostavno. Ako nas preporučite jednom od Vaših prijatelja ili poznanika, Netdomena će Vam isplatiti proviziju u gotovini na Vaš žiro-račun.Visina provizije ovisi o tome za koju se uslugu novi korisnik odluči.

Kako ostvariti proviziju?
Nakon što ste nas preporučili jednom od Vaših prijatelja ili poznanika, bitno je da preporučena osoba, dakle novi korisnik, pri ispunjavanju narudžbenog formulara upiše Vas kao osobu koja ga je preporučila. Specijalno za tu svrhu Netdomena je na svakom narudžbenom formularu ugradila slobodno polje za upis imena i prezimena korisnika koji nas je preporučio.

Kako bi Vam se provizija mogla isplatiti, bitno je
- da ste Vi već korisnik naših usluga (* najmanje Netstart)
- da je novi korisnik, koji je od Vas preporučen, izvršio uplatu 12 mjeseci unaprijed, za uslugu za rrkoju se odlučio. Provizija se ne može isplatiti ako se korisnik, koga ste Vi preporučili, odluči rrza polugodišnju uplatu.
- da se novi korisnik odluči za jedan od naših webhosting-paketa: Net Start, Net Business ili Net   Premium rr(za našu ponudu “Netadresa i Netadresa Plus” se ne može ostvariti provizija)
- da se novi korisnik odluči za jedan od naših webhosting-paketa: Net Start, Net Business rrili   Net Premium (za našu ponudu "Netadresa" se ne može ostvariti provizija)